Om Stig

Stig ble nylig årets ansatt i 2020. Dette sier litt om innsatsen Stig legger ned for senteret og medlemmene. Stig er opptatt av kunderservice, og at du som medlem har det best mulig hos oss. 

Erfaring

Stig har vært ansatt i Spenst Førde siden 2009. Siden den tid har han stadig steget i gradene og fått mer og mer ansvar. I dag er Stig Senterleder og har ansvar for daglig drift på treningssenteret. Dette er mange ansvarsområder som blant annet resepsjon, renhold, vaktplaner, vedlikehold på utstyr, og mye mer. Stig har også tatt utdanning som Personlig Trener. 

Utdannelse

-Personlig Trener