STUDIO OG GRUPPETIMER

Aldersgrensen for å bli medlem er 11 år, og gir mulighet for å benytte både studio, gruppetimer og våre treningskonsepter.

Barn fra fylte 11 år frem til og med 14 år kan tegne et Spenst Ungdomskole medlemskap. Forelder/foresatt tegner medlemskapet for barnet/ungdommen. som da får mulighet å trene sammen med en foresatt eller en annen voksen person over 18 år, som foreldre har godkjent.

Den ansvarlige voksne skal også være medlem på Spenst Førde. For at barnet/ungdommen skal få trene uten forelder til stede, må barnet/ungdommen ha fylt 13 år, og gjennomført vår opplæring Treningslappen.  Barnet må også gjennomføre et obligatorisk møte med en personlig trener (kostnadsfritt). Foresatt kan også godkjenne andre medlemmer over 18 år som kan trene sammen med barnet.

Er du under 18 år, må du ha med deg en foresatt på senteret som kan signere medlemskontrakt og stå som ansvarlig betaler for medlemskapet.

PERSONLIG TRENER

Barnet/ungdommen kan starte trening alene på Spenst om det er gjennomført en time med Personlig Trener. Dette er en mulighet om det er lang venteliste til neste Treningslappen kurs. Barnet/Ungdommen må gjennomføre et obligatorisk møte med en personlig trener (kostnadsfritt) så lenge barnet/ungdommen har medlemskap. Barnet/Ungdommen må også forplikte seg til å delta på neste ledige Treningslappen kurs, og skal benytte individuelt tilpasset program fra PT frem til oppstart av kurset. Aldersgrensen for å benytte personlig trener timer er fylte 11 år. Foresatt trenger ikke å delta i betalte PT timer, men må delta i den obligatoriske PT timen som må gjennomføres ved oppstart. (gjelder hvis barnet er mellom 11 og 14 år). 

TRENINGSLAPPEN

Formål Treningslappen:

Tilby et trygt og godt treningstilbud til barn og unge mellom 11-14 år. Dette innebærer også opplæring i skikk og etikk på treningssenter samt muligheter innen vårt treningstilbud. Vi ønsker å bygge sunne holdninger til kropp, kosthold og trening. Tilby et prestasjonsfritt miljø og informere om kosttilskudd og Antidoping Norge. Antidoping er svært sentralt hvor barnet/ungdommen vil gjennomføre e-læringskurset til Antidoping Norge vedrørende idrett og trening under kurset.

Innhold: Treningslappen går over 3 seminar på 45-60 minutter og vil bli holdt av PT fra Spenst Førde. 

Seminar 1: Informasjon, omvisning, ro time

- Presentasjon av senteret, app og trivselsregler

- Forventningsavklaring

- Gjennomgang av kursets innhold

- Etikette i studio/bekledning

- Trening for ungdom

- Regler for ungdomsmedlemskap på senteret

-Kosthold og kondisjon teori

- Gjennomgang av grunnleggende kosthold der  deltakerne får tips og råd de kan implementere i sin hvardag.

- Teori om kondisjonstrening, hvordan planlegge og gjennomføre økter.

- Omvisning

Seminar 2: Trening av overkropp, Teori og praksis

- Gjennomgang av grunnleggende treningsprinsipp

- Gjennomgang av de største musklene i overkroppen og hvordan trene disse

- 30 minutt praksis i studio/sal med testing av øvelser som går på overkropp

Seminar 3: Trening av Bein, teori og praksis

Teori/gjennomgang av de største musklene i underkropp og hvordan trene disse.

- 30 minutt praksis i studio/sal med testing av øvelser som går på overkropp.

Seminar 4: PT-time til hver enkelt der en får tilpasset program og gjennomgang av dette.

Pris Treningslappen: Kr 1199,-

Antall deltakere på TRENINGSLAPPEN er 10 stk pr kurs.

For mer informasjon rundt Treningslappen, send mail til PT Per Anders Berge: perandersberge@hotmail.com