SPENST FØRDE samarbeider med Antidoping Norge i forhold til vår nulltoleranse ovenfor doping og er en del av deres «Rent senter»

Som medlem har du Ikke lov å bruke dopingmidler som fremkommer av den til enhver tid gjeldende særskilte dopinglisten for treningssentre. Denne dopinglisten tar utgangspunkt i idrettens dopingliste, som er tilgjengelig på Antidoping Norges nettside, men avgrenset til de opplistede dopinggruppene S1 (anabole stoffer), S2 (peptidhormoner, vekstfaktorer, relaterte substanser og mimetika) og S6 (stimulerende midler). Begrensningen som er angitt i forbudet mot dopinggruppe S6 vedrørende konkurransedeltakelse kommer ikke til anvendelse for treningssentre.

Bruk av dopingpreparater er kriminalisert, jf. legemiddelloven § 24a og straffeloven § 234, og slik bruk vil kunne bli politianmeldt. SPENST FØRDE vil i samarbeid med Antidoping Norge og lokalt politi kunne gjennomføre tilfeldige dopingkontroller. Medlemmer som oppholder seg på SPENST FØRDE mens slik kontroll pågår plikter i den forbindelse på forespørsel å avlegge dopingprøve under oppsyn av Antidoping Norge. Dopingprøven vil bli gjennomført i henhold til prosedyren som er beskrevet i et særskilt dokument som Medlemmet vil bli forevist.

Positive prøver vil ALLTID bli politianmeldt av SPENST FØRDE. Og et medlem som har positivt test vil umidelbart bli utestengt fra treningssenteret.

SPENST FØRDE opplever ikke doping som et stort problem ved vårt senter, men vi mener samtidig det er naivt å tro at det ikke kan forekomme blant enkelte av våre medlemmer. På senteret vil du som medlem finne informasjonsmateriell i form av plakater og foldere om antidopingprogrammet, og om du har spørsmål kan du ta kontakt med en av våre ansatte. Vi har en egen ansvarlig person som følger opp mistanke om doping. Vår antidopingansvarlig vil behandle all informasjon konfidensielt.